Pro podzimní termíny jsem připravil novou formu vzdělávání pro nákupčí. MIkrokurzy. Jedná se o krátké tři hodinové moduly, každý na jedno konkrétní téma z firemního nákupu. Celkem se jedná o 10 modulů, z kterých si můžete poskládat své vzdělávání, tak jak potřebujete.

Mikrokurzy jsou určeny zejména pro Vás, kteří hledáte pouze dílčí témata, chcete se zdokonalit, získat znalosti či se inspirovat jen v některém nákupním tématu, případně je pro Vás celodenní kurz časově příliš dlouhý, zde dosud nebyla možnost.

Teď je. Vytvořil jsem MIKROKURZY. Co je to?

Co jsou to mikrokurzy.

Krátké 3 hodinové vzdělávací bloky, zaměřené na dílčí jasně vymezená nákupní témata.

Například „Management nákupního požadavku“ nebo „Způsoby práce s nákupními položkami“ nebo „Účinné vyjednávací strategie“, a řada dalších.

Jde o koncentrované know how příslušného tématu spojené s praktickými příklady.

Čas i téma je jasně vymezeno bez možnosti změny.

Pokrývají klíčová nákupní témata.

Jsou organizovány jako otevřené kurzy, ale zároveň si z nich můžete poskládat své firemní vzdělávání a poslat mi již sestavené formou poptávky.

Co Vám mikrokurzy přinesou.

Poskládáte si  vzdělávání přesně na Vaše potřeby z jednotlivých 3 hodinových modulů.

Maximální využití času jen pro témata, která Vás zajímají.

Koncentrované ihned použitelné know - how pro Vaši práci.

Jak mikrokurzy probíhají.

Jako klasické kurzy. Jen jsou kratší, zaměřené na jedno téma  a know-how s ním související.

Promítané materiály obdržíte v elektronické podobě po kurzu emailem.

Výklad lektora, praktické příklady, řízená diskuse.

Kde  a kdy se kurzy konají.

Otevřené na adrese: Plzeň, Borská pole, hotel Ibis, Univerzitní 65.

Termíny září, říjen 2016. Přesnější níže u názvu kurzu.

Cena a další podmínky.

Účastnický poplatek za otevřený kurz je 900,- Kč (tréninkový modul vyjednávání 1800,-).

 Při registraci do 30. 6. 2016 je cena 800,- Kč (tréninkový modul vyjednávání 1600,-).

Nejsem plátce DPH.

Cena obsahuje účast na kurzu, materiály v elektronické podobě, drobné občerstvení (káva, čaj, voda).

Při přihlášení na minimálně 4 mikrokurzy sleva 5 % (neplatí pro snížený poplatek do 30.6.).

Při přihlášení na celý cyklus sleva 10 % (neplatí pro snížený poplatek do 30.6.).

Maximální počet účastníků – 20 (vyjma tréninkového modulu – tam 10).

Uzávěrka přihlášek měsíc před datem konání příslušného mikrokurzu.

Témata, jejich podrobnější popis a termíny naleznete v katalogu kurzů, kde se můžete i registrovat.

Nebo klikněte níže rovnou na název kurzu, který Vás zajímá.

Řízení nákupního požadavku a zásady komunikace s interními klienty.

Termín 6. 9. 2016. 9:00 – 12:00.

Efektivní způsoby práce s nákupními položkami.

Termín 6. 9. 2016. 13:00 – 16:00.

Výběr dodavatele v nákupu – metodika, postup, využití, doporučení.

Termín 13. 9. 2016. 9:00 – 12:00.

E-aukce a e-poptávky v nákupu – kompletní know - how.

Termín 13. 9. 2016. 13:00 – 16:00.

Úspory, KPI, prezentace a hodnocení nákupu.

Termín 20. 9. 2016. 9:00 – 12:00.

Management dodavatelů – vyhledávání, evidování, kvalifikace, hodnocení.

Termín 20. 9. 2016. 13:00 – 16:00.

Vyjednávání v nákupu I. – příprava, efektivní a účinné strategie a postupy.

Termín 4. 10. 2016. 9:00 – 12:00.

Vyjednávání v nákupu II. – řešení námitek, nezbytné komunikační dovednosti, využití osobnostního profilu.

Termín 4. 10. 2016. 13:00 – 16:00.

Tréning vyjednávání v nákupu  I. – simulace, natáčení, rozbor, zpětná vazba.

Termín 5. 10. 2016 9:00 – 12:00.

Tréning vyjednávání v nákupu II. – simulace, natáčení, rozbor, zpětná vazba.

Termín 5. 10. 2016 13:00 – 16:00.