Téma probrané mockrát a ze všech možných úhlů. Názorů na optimální postup je také mnoho. Co kurz to jiné doporučení, co lektor to jiný názor a preference jiného přístupu. Kurzů, tréningů a školení je na trhu dost a je těžké se v nich vyznat. Jak to tedy udělat?
Naposledy změněno středa, 08 březen 2017 17:23
Během posledního roku sleduji posun v oblasti vzdělávání pro nákupčí, manažery nákupu i celé nákupní týmy. Jednoznačně se jedná o pozitivní změny směřující k maximalizaci užitku pro účastníky vzdělávání. Zároveň však tyto změny kladou výrazně vyšší nároky na lektory. Zkusím popsat tyto trendy, a věřím, že mnohým z Vás pomohou při definici potřeb a cílů vzdělávání, výběru formy, obsahu a samozřejmě i osoby lektora a vzdělávací společnosti a konkrétního kurzu.
Naposledy změněno středa, 08 březen 2017 17:24
Co byste říkali tomu, mít jistotu konání kurzu hned při Vaší registraci a nemuset se obávat jeho zrušení? To by bylo dobré ne? Nyní Vám ji tedy dávám.
Naposledy změněno středa, 08 březen 2017 17:25
pondělí, 29 únor 2016 06:23

Jak začala kariéra úspěšné nákupčí

Dnes bych chtěl téma nákupu trochu odlehčit a budu Vám vyprávět jeden příběh. Nebo spíše jednu historku ze své nákupního života z doby, kdy jsem ještě byl v aktivní službě v první linii.
Naposledy změněno středa, 08 březen 2017 17:25
Komoditní strategie je skvělá metoda, kterou se snažím již řadu let prosazovat a šířit ve světě firemního nákupu. Už za své aktivní nákupní služby jsem tuto metodu využíval jako velmi efektivní způsob řízení nákupu a jako způsob pro prezentaci úlohy a výsledků nákupu ve firmě. Co to vlastně ta komoditní strategie je?
Naposledy změněno středa, 08 březen 2017 17:26
úterý, 16 únor 2016 08:03

Existuje ideální profil šéfa nákupu?

Osoba šéfa je nepochybně jeden z klíčových faktorů pro efektivitu nákupu, způsob jeho práce, jeho výsledky a hlavně pro jeho postavení ve firmě vůči ostatním útvarům. Na šéfovi nákup do značné míry záleží, jak bude nákupní útvar ve firmě vnímám, jak vážně budou brány jeho názory a návrhy a jakou autoritu bude mít u ostatních spolupracujících útvarů.
Naposledy změněno středa, 08 březen 2017 17:26
Tento článek byl psán původně pro jeden časopis pro obchodníky a sloužil jako jejich seznámení se směry vývoje firemního nákupu. Měl za cíl pomoci jim pochopit svět nákupu a tím zlepšit komunikaci prodeje a nákupu v obchodních vztazích. Pak jsem si řekl, že je škoda tak kompaktní shrnutí aktuálních směrů firemního nákupu poskytnout jen obchodníkům. Takže ho s mírnými úpravami zveřejňuji i zde. Nemyslím, že jsou to objevná moudra, ale je někdy zajímavé se na trendy ve své profesi podívat kompaktně a v souvislostech. A uvědomit si, co pro naši profesi tyto trendy znamenají a jak se projeví v naší práci ve firemním nákupu.
Naposledy změněno středa, 08 březen 2017 17:27
V minulém díle seriálu jsem se věnoval vztahu nákupu a obchodních útvarů, a nákupu a controllingu. Než budu pokračovat dalšími útvary, rád bych se ještě zastavil podrobněji u vztahu nákupu a prodeje v samostatném článku. Je to proto, že tento vztah je klíčový a přitom na kurzech, seminářích a konferencích téměř neřešený.
Naposledy změněno středa, 08 březen 2017 17:28