úterý, 11 listopad 2014 18:23

Ohlédnutí za eBF 2014

Tak po roční přestávce jsem opět navštívil největší setkání nákupců na jednom místě a to v Ostravském hotelu Imperiál. Celkem jsem se zúčastnil, pokud dobře počítám, celkem 4 ročníků, což není ani polovina celkového počtu – letošní ročník byl jubilejní desátý. Jistě jsou mnohem zasloužilejší účastníci, o tom nemám pochybnosti. Přesto se pokusím o trochu jiný pohled na konferenci, její témata, organizaci a průběh. Konference jsem se zúčastňoval v minulosti jako manažer nákupu. V současné době již nejsem v aktivní nákupní službě v první linii. Věnuji se bojové přípravě nákupců, aby v první linii obstáli se ctí – tvořím a realizuji vzdělávací programy a kurzy pro nákupce. Mohu se tedy na konferenci podívat i nezávislým pohledem lektora, který působil v desítkách firem a zná potřeby nákupců z různých oborů i velikostí firem.
Naposledy změněno úterý, 11 listopad 2014 18:31
středa, 29 říjen 2014 23:23

Procurement train Josefa Zrníka

Procurement train Josefa Zrníka. Tedy,aby nedošlo k omylu, Josef pořád dělá nákup, nepřesedlal na strojvedoucího ani nezačal podnikat v železniční dopravě. alespoň co vím, tak snad nemá v tomto ohledu nějaké tajemství :-). Josef měl prostě skvělý originální nápad. Vypravit Procurement Train, nákupní vlak, tedy spíše vagón. Dohodl se s firmou Regiojet, pronajal jeden vagón, která je z poloviny tvořen malou kavárnou a z poloviny třemi kupé. Prostor pro diskusi zhruba 20 lidí. Vlak bude uhánět rychlostí 160 km/h z Prahy do Ostravy 4.11. v 16:44 z Prahy a poveze nákupce na konferenci Ebizfórum, tedy malou část účastníků, protože těch je jinak asi 300. Skoro by se dalo říct tu šťastnější malou část, která získala místo v  nákupním vlaku. 
Naposledy změněno úterý, 11 listopad 2014 18:25
Odlišnosti nákupu ve firmách a získávání zkušeností a znalostí Myslím, že po téměř čtyřech letech působení jako konzultant a lektor firemního nákupu jsem již nasbíral nějaké zkušenosti z mnoha desítek firem, jejichž nákupci se buď zúčastnili otevřených kurzů, které jsem vedl, nebo jsem pro tyto firmy realizoval různé druhy firemního vzdělávání. Různé přístupy ke stejným situacím v nákupu. Mohu tedy porovnávat své zkušenosti z doby, kdy jsem působil jako manažer nákupu a myslel si, že zrovna ty mé zkušenosti jsou správné a využitelné i jinde, v jiných firmách. A s tím porovnat zkušenosti z práce nezávislého lektora a konzultanta, kdy se potkávám s různými typy řešení stejných nákupních situací a to nejen ve firmách různých velikostí a oborů, ale i ve firmách, které jsou si podobné velikostí, oborem, cílovým trhem, obratem i počtem zaměstnanců. Je fascinující vidět, jak řešení, které v jedné firmě je velice úspěšné, v druhé firmě je podobné řešení zavrženo jako zcela nevhodné. Čím více projektů dělám, tím více vidím rozdílné přístupy k stejnému problému.
Naposledy změněno středa, 08 únor 2017 12:30
Žijeme v době, kdy se stále více našich aktivit pracovních i soukromých odehrává online na internetu.  Práce s internetem je dnes samozřejmou součástí našeho života. Máme málo času, mnoho úkolů a snažíme se naše činnosti vykonávat co nejefektivněji a v co nejkratší době a s co nejmenšími náklady. A to hlavně v práci, kde nás postupující elektronizace a využívání různých online aplikací, stále více nutí zůstávat v kanceláři online připojeni, místo osobní komunikace a schůzek.  Méně komunikujeme klasicky, osobně, méně cestujeme, cestování je čas, který se snažíme šetřit. Prostě na plný pecky k nám vlítla doba elektronická.
Naposledy změněno středa, 08 únor 2017 12:31
Je to již delší čas, co jsem byl požádán Milanem Kaplanem, ředitelem společnosti NAR marketing, s.r.o. o napsání příspěvku na téma dodavatelský marketing. Už je to asi dva roky, teď jsem se k článku náhodou vrátil a zjišťuji, že vůbec neztratil ze své aktuálnosti. A protože nevím, zda a pokud ano kde byl zveřejněn, tak činím zveřejnění zde. Musím se přiznat, že jsem na začátku vlastně ani nevěděl, o čem to mám vlastně psát. Ptal jsem se „co to je ten dodavatelský marketing“? 12 let jsem pracoval jako manažer nákupu velké firmy a nikdy jsem takový pojem nepoužil. Zvláštní. A najednou jsem byl požádán o příspěvek na téma, které jsem vlastně ani nevěděl, co znamená. Že by nějaká mezera ve vzdělání – po 12 letech? A navíc slovo marketing nemám rád. Pro můj způsob uvažování je příliš obecné a nekonkrétní, obtížně definovatelné, neuchopitelné. Jsem prakticky založený, za určitým výrazem musím vidět konkrétní, jasně definovatelný obsah a činnosti. Zde je nevidím. Těžko tedy psát příspěvek o dodavatelském marketingu, když si neumím představit činnosti za ním skryté. Zkusil jsem si tedy dohledat na internetu výklad a význam toho pojmu. Ukázalo se, že je pouze jiný výraz pro činnosti, které každý útvar nákupu provádí,…
Naposledy změněno středa, 08 únor 2017 12:33
pondělí, 01 září 2014 15:22

Ebizforum 2014 Ostrava

V letošním se uskuteční již jubilejní desátý ročník jedné z největších akcí pro nákupce v Ćeské republice a na Slovensku. 10. ročník konference Ebizfórum se koná ve dnech 5. až 7. 11. 2014 v hotelu Imperiál v Ostravě. Určitě stojí za to se podívat na webové stránky akce, projít si program, který je opravdu pestrý a bohatý. Už to dávno není jen o e-aukcích jako dříve. Obsahem jsou témata napříč firemním nákupem.
Naposledy změněno úterý, 11 listopad 2014 18:26
pondělí, 01 září 2014 15:15

Strategie nebo tragédie?

Pozor, pozor, při neodborném zacházení může dojít k záměně se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Zdá se na první pohled, že se jedná o zcela rozdílné pojmy, které vyjadřují zcela, ale opravdu zcela rozdílné situace. Nicméně, jak upozorňuje první věta, při neodborném zacházení může dojít k záměně, a to velice snadno. Mnohdy to ani na první pohled nepoznáte. Tragédie se umí totiž ze začátku mistrně převlékat za zdánlivě dobrou strategii. A když to odhalíte, tak je většinou již pozdě a škody jsou napáchány. V nákupu dvojnásobně, ba co desetinásobně, ba co ještě více násobně, protože v nákupu  jde více než v jiných firemních činnostech o peníze. Co s tím? Jak rozeznat tragédii od strategie? Malá vsuvka, pro jistotu. Strategie je ta hodná, úžasná, pracovitá a výkonná, pomáhající a podporující a přitom nenápadná éterická bytost. Tragédie je ta zlá, ta čůza, ta Dorota proradná, ta mrcha zlá, která se Vám snaží maximálně škodit, ale snaží se, alespoň na začátku aby vypadala jako hodná strategie. Schovává pravou tvář pod plachetkou a dokáže zmást. A pak pozdě bycha honit. Tedy tak úplně pozdě zase není, ale náprava nás stojí hodně času, peněz a také dost ztracené důvěry, no a někdy i něco horšího. Jak je tedy rozeznat? Těžko J. Zvlášť,…
Naposledy změněno středa, 08 únor 2017 12:35
úterý, 04 prosinec 2012 20:16

Vliv počtu dodavatelů na náklady nákupu

Dnes bych chtěl pouvažovat na téma vztahu počtu dodavatelů a nákladů nákupu. Všichni jsme se určitě setkali alespoň jednou s tvrzením, že méně dodavatelů znamená nižší pracnost a nižší náklady nákupu. Sníží se náklady, zlepší se vztahy s dodavateli, nákup je efektivnější a výkonnější. Je nižší administrativa, pracnost a s dodavateli budujeme úzké partnerství. Menší počet dodavatelů je pro nákup i celou firmu celkově výhodné. Znamená méně objednávek, méně smluv, méně faktur. S tímto tvrzením se setkáváme poměrně často. Vychází z jednoduché a zdánlivě logické úvahy. Budeme-li mít méně dodavatelů tak budeme mít méně objednávek, budeme mít méně dodacích listů, budeme mít méně smluv, budeme potřebovat méně nákupců a tím i méně počítačů, budeme například i méně telefonovat. Celkově tedy bude nákup méně pracný a bude mít nižší náklady. Také účtárna bude mít nižší náklady, bude totiž méně faktur. Také komunikace s méně dodavateli bude efektivnější, strávíme s ní méně času. A to jsme ještě nezapočítali efekt sloučení nákupů k méně dodavatelům. Logicky na každého dodavatele připadne větší objem nákupu a tím nám dá výhodnější podmínky. Zní to lákavě co? A snadno se tomu uvěří. Vždyť to má svoji logiku. Zkusme se podívat jak je to s uváděnými nižšími náklady…
Naposledy změněno středa, 08 únor 2017 12:46