úterý, 16 únor 2016 08:03

Existuje ideální profil šéfa nákupu?

Osoba šéfa je nepochybně jeden z klíčových faktorů pro efektivitu nákupu, způsob jeho práce, jeho výsledky a hlavně pro jeho postavení ve firmě vůči ostatním útvarům. Na šéfovi nákup do značné míry záleží, jak bude nákupní útvar ve firmě vnímám, jak vážně budou brány jeho názory a návrhy a jakou autoritu bude mít u ostatních spolupracujících útvarů.
Naposledy změněno středa, 08 březen 2017 17:26
Tento článek byl psán původně pro jeden časopis pro obchodníky a sloužil jako jejich seznámení se směry vývoje firemního nákupu. Měl za cíl pomoci jim pochopit svět nákupu a tím zlepšit komunikaci prodeje a nákupu v obchodních vztazích. Pak jsem si řekl, že je škoda tak kompaktní shrnutí aktuálních směrů firemního nákupu poskytnout jen obchodníkům. Takže ho s mírnými úpravami zveřejňuji i zde. Nemyslím, že jsou to objevná moudra, ale je někdy zajímavé se na trendy ve své profesi podívat kompaktně a v souvislostech. A uvědomit si, co pro naši profesi tyto trendy znamenají a jak se projeví v naší práci ve firemním nákupu.
Naposledy změněno středa, 08 březen 2017 17:27
V minulém díle seriálu jsem se věnoval vztahu nákupu a obchodních útvarů, a nákupu a controllingu. Než budu pokračovat dalšími útvary, rád bych se ještě zastavil podrobněji u vztahu nákupu a prodeje v samostatném článku. Je to proto, že tento vztah je klíčový a přitom na kurzech, seminářích a konferencích téměř neřešený.
Naposledy změněno středa, 08 březen 2017 17:28
Firemní nakupování je náročná disciplína. A profese nákupčího či manažera nákupu je plnohodnotnou profesí, která výrazně svým know-how přispívá k hospodářským výsledkům každé firmy. To je prostě fakt.  Ano, tak je to, ale ne všichni si to myslí. Zejména profese mimo nákupní útvar jsou ty, které práci nákupu někdy zlehčují.
Naposledy změněno středa, 08 březen 2017 17:28
pondělí, 04 leden 2016 17:12

Na čem se nevyplatí ve firmách šetřit

Občas jsem, požádám nějakým médiem o příspěvek na téma firemní nákup, mimo jiné na témata spojená s úsporami, jak šetřit a kde.  Teď se však stalo cosi jiného. Byl jsem jedním deníkem požádán, abych napsal, na čem by firmy šetřit neměly. Úvaha o tom, kde se opravdu nevyplatí šetřit je však stejně zajímavá, jako o to, kde šetřit. 
Naposledy změněno středa, 08 březen 2017 17:30
Nedávno jsem na kurzu Výběrová řízení a poptávky v nákupu vedl s účastníky velmi zajímavou diskusi. Byla na téma vliv ostatních útvarů ve firmě na kvalitu nákupního procesu a zejména výsledek výběrových řízení. A byla hlavně o tom, co se děje před vlastním nákupním rozhodnutím. Téma, o kterém se mluví
Naposledy změněno středa, 08 březen 2017 17:31
pátek, 04 prosinec 2015 12:23

Purchase Management Forum 2016

Společnost Topvision Praha připravuje druhý ročník konference Purchase management fórum. Konference se uskuteční 18. 2. 2016, bude tedy dozajista první velkou akcí jarní nákupní konferenční sezóny. Na co se můžeme těšit.
Naposledy změněno středa, 08 březen 2017 17:31
pondělí, 05 říjen 2015 09:36

Na světě jsou dva druhy lidí

Na světě jsou dva druhy lidí. Předpokládám, že znáte tuto slavnou a nezapomenutelnou hlášku z westernu Hodný, zlý a ošklivý. Clint Eastwood a Eli Wallach, jako záporák, kterého prostě musíte milovat, ji tam použili mnohokrát. Například tato: „Na světě jsou dva druhy lidí. Ti s nabitou pistolí a ti, co kopou. Ty kopeš“.  Nebo „Na světě jsou dva druhy lid příteli. Ti co mají na krku provaz a ti co jej odřezávají“. Mám rád tyhle hlášky, jsou stručné, výstižné a na hned je jasné, jak se věci mají. Miluju tenhle film i pro ně. Jak to souvisí s nákupem?
Naposledy změněno středa, 08 březen 2017 17:32