Seriál o nákupu (60)

Během posledního roku sleduji posun v oblasti vzdělávání pro nákupčí, manažery nákupu i celé nákupní týmy. Jednoznačně se jedná o pozitivní změny směřující k maximalizaci užitku pro účastníky vzdělávání. Zároveň však tyto změny kladou výrazně vyšší nároky na lektory. Zkusím popsat tyto trendy, a věřím, že mnohým z Vás pomohou při definici potřeb a cílů vzdělávání, výběru formy, obsahu a samozřejmě i osoby lektora a vzdělávací společnosti a konkrétního kurzu.
Naposledy změněno středa, 08 březen 2017 17:24
Co byste říkali tomu, mít jistotu konání kurzu hned při Vaší registraci a nemuset se obávat jeho zrušení? To by bylo dobré ne? Nyní Vám ji tedy dávám.
Naposledy změněno středa, 08 březen 2017 17:25
pondělí, 29 únor 2016 06:23

Jak začala kariéra úspěšné nákupčí

Dnes bych chtěl téma nákupu trochu odlehčit a budu Vám vyprávět jeden příběh. Nebo spíše jednu historku ze své nákupního života z doby, kdy jsem ještě byl v aktivní službě v první linii.
Naposledy změněno středa, 08 březen 2017 17:25
Komoditní strategie je skvělá metoda, kterou se snažím již řadu let prosazovat a šířit ve světě firemního nákupu. Už za své aktivní nákupní služby jsem tuto metodu využíval jako velmi efektivní způsob řízení nákupu a jako způsob pro prezentaci úlohy a výsledků nákupu ve firmě. Co to vlastně ta komoditní strategie je?
Naposledy změněno středa, 08 březen 2017 17:26
úterý, 16 únor 2016 08:03

Existuje ideální profil šéfa nákupu?

Osoba šéfa je nepochybně jeden z klíčových faktorů pro efektivitu nákupu, způsob jeho práce, jeho výsledky a hlavně pro jeho postavení ve firmě vůči ostatním útvarům. Na šéfovi nákup do značné míry záleží, jak bude nákupní útvar ve firmě vnímám, jak vážně budou brány jeho názory a návrhy a jakou autoritu bude mít u ostatních spolupracujících útvarů.
Naposledy změněno středa, 08 březen 2017 17:26
Tento článek byl psán původně pro jeden časopis pro obchodníky a sloužil jako jejich seznámení se směry vývoje firemního nákupu. Měl za cíl pomoci jim pochopit svět nákupu a tím zlepšit komunikaci prodeje a nákupu v obchodních vztazích. Pak jsem si řekl, že je škoda tak kompaktní shrnutí aktuálních směrů firemního nákupu poskytnout jen obchodníkům. Takže ho s mírnými úpravami zveřejňuji i zde. Nemyslím, že jsou to objevná moudra, ale je někdy zajímavé se na trendy ve své profesi podívat kompaktně a v souvislostech. A uvědomit si, co pro naši profesi tyto trendy znamenají a jak se projeví v naší práci ve firemním nákupu.
Naposledy změněno středa, 08 březen 2017 17:27
V minulém díle seriálu jsem se věnoval vztahu nákupu a obchodních útvarů, a nákupu a controllingu. Než budu pokračovat dalšími útvary, rád bych se ještě zastavil podrobněji u vztahu nákupu a prodeje v samostatném článku. Je to proto, že tento vztah je klíčový a přitom na kurzech, seminářích a konferencích téměř neřešený.
Naposledy změněno středa, 08 březen 2017 17:28
Firemní nakupování je náročná disciplína. A profese nákupčího či manažera nákupu je plnohodnotnou profesí, která výrazně svým know-how přispívá k hospodářským výsledkům každé firmy. To je prostě fakt.  Ano, tak je to, ale ne všichni si to myslí. Zejména profese mimo nákupní útvar jsou ty, které práci nákupu někdy zlehčují.
Naposledy změněno středa, 08 březen 2017 17:28