Seriál o nákupu (68)

Výběrové řízení a poptávky jsou jedním z nejvíce skloňovaných sousloví v nákupu. Je to z jedno  z témat, kde se nákupčí dokáží vášnivě přít mezi sebou a ani k tomu nepotřebují interního klienta či obchodníka. Výběr dodavatele je základní práce nákupčího. Může ho provést řadou postupů, například poptávkou, výběrovým řízením, vyjednáváním, a to sám nebo mu ho dodavatele určí někdo jiný, například interní klient, management, zákazník, nebo spolupracuje více profesí.
Naposledy změněno středa, 08 březen 2017 17:37
středa, 25 březen 2015 20:08

Čeho to jsem vlastně propagátorem

Tak jsem se o sobě dočetl v jednom článku, že jsem propagátor e-aukcí. Ne, že by mně nepotěšilo, že jsem považován za propagátora moderních trendů v nákupu tam, kde moderní trendy jsou opravdovým přínosem.  Ale jen tam, kde jsou přínosem a mají pro firemní nákup praktický význam. Bohužel ne o všech tzv. moderních trendech lze toto konstatovat.
Naposledy změněno středa, 08 březen 2017 17:39
úterý, 17 březen 2015 20:53

Výběr dodavatele v nákupu

Výběr dodavatele v nákupu je věda, je to profesionální dovednost. K rozhodnutí o správném postupu při výběru dodavatele jsou potřebné informace, znalost trhu, dodavatelů, nákupní know-how a také efektivní komunikace. Informace o trhu, o dodavatelích, informace od interních klientů o požadovaných podmínkách dodávek, což není jen specifikace, ale i kvalita, čas, časování a další informace.
Naposledy změněno středa, 08 březen 2017 17:41
Přijde Vám, že je to divná otázka.  Že úspory a optimální nákupy je jedno a totéž? No nemusí to tak být. A velikost úspor nemusí vůbec nic vypovídat o tom, jak jsou Vaše nákupy optimální. A naopak – optimální nákup nemusí mít s výší úspor vůbec žádnou souvislost. V dalších řádcích shrnuji své zkušenosti s touto problematikou.
Naposledy změněno středa, 08 únor 2017 12:24
Tímto článkem bych rád zahájil novou sérii článků ze života nákupu. Postupně zjišťuji, že řada postupů, které jsem se svými kolegy vymyslel a aplikoval v době své aktivní nákupní služby, a v době vzniku se dále příliš nerozšířily, jsou dnes znovu aktuální a jsou porůznu prezentovány jako novinky.
Naposledy změněno středa, 08 únor 2017 12:27
Odlišnosti nákupu ve firmách a získávání zkušeností a znalostí Myslím, že po téměř čtyřech letech působení jako konzultant a lektor firemního nákupu jsem již nasbíral nějaké zkušenosti z mnoha desítek firem, jejichž nákupci se buď zúčastnili otevřených kurzů, které jsem vedl, nebo jsem pro tyto firmy realizoval různé druhy firemního vzdělávání. Různé přístupy ke stejným situacím v nákupu. Mohu tedy porovnávat své zkušenosti z doby, kdy jsem působil jako manažer nákupu a myslel si, že zrovna ty mé zkušenosti jsou správné a využitelné i jinde, v jiných firmách. A s tím porovnat zkušenosti z práce nezávislého lektora a konzultanta, kdy se potkávám s různými typy řešení stejných nákupních situací a to nejen ve firmách různých velikostí a oborů, ale i ve firmách, které jsou si podobné velikostí, oborem, cílovým trhem, obratem i počtem zaměstnanců. Je fascinující vidět, jak řešení, které v jedné firmě je velice úspěšné, v druhé firmě je podobné řešení zavrženo jako zcela nevhodné. Čím více projektů dělám, tím více vidím rozdílné přístupy k stejnému problému.
Naposledy změněno středa, 08 únor 2017 12:30
Žijeme v době, kdy se stále více našich aktivit pracovních i soukromých odehrává online na internetu.  Práce s internetem je dnes samozřejmou součástí našeho života. Máme málo času, mnoho úkolů a snažíme se naše činnosti vykonávat co nejefektivněji a v co nejkratší době a s co nejmenšími náklady. A to hlavně v práci, kde nás postupující elektronizace a využívání různých online aplikací, stále více nutí zůstávat v kanceláři online připojeni, místo osobní komunikace a schůzek.  Méně komunikujeme klasicky, osobně, méně cestujeme, cestování je čas, který se snažíme šetřit. Prostě na plný pecky k nám vlítla doba elektronická.
Naposledy změněno středa, 08 únor 2017 12:31
Je to již delší čas, co jsem byl požádán Milanem Kaplanem, ředitelem společnosti NAR marketing, s.r.o. o napsání příspěvku na téma dodavatelský marketing. Už je to asi dva roky, teď jsem se k článku náhodou vrátil a zjišťuji, že vůbec neztratil ze své aktuálnosti. A protože nevím, zda a pokud ano kde byl zveřejněn, tak činím zveřejnění zde. Musím se přiznat, že jsem na začátku vlastně ani nevěděl, o čem to mám vlastně psát. Ptal jsem se „co to je ten dodavatelský marketing“? 12 let jsem pracoval jako manažer nákupu velké firmy a nikdy jsem takový pojem nepoužil. Zvláštní. A najednou jsem byl požádán o příspěvek na téma, které jsem vlastně ani nevěděl, co znamená. Že by nějaká mezera ve vzdělání – po 12 letech? A navíc slovo marketing nemám rád. Pro můj způsob uvažování je příliš obecné a nekonkrétní, obtížně definovatelné, neuchopitelné. Jsem prakticky založený, za určitým výrazem musím vidět konkrétní, jasně definovatelný obsah a činnosti. Zde je nevidím. Těžko tedy psát příspěvek o dodavatelském marketingu, když si neumím představit činnosti za ním skryté. Zkusil jsem si tedy dohledat na internetu výklad a význam toho pojmu. Ukázalo se, že je pouze jiný výraz pro činnosti, které každý útvar nákupu provádí,…
Naposledy změněno středa, 08 únor 2017 12:33