pondělí, 17 červenec 2017 09:05

Dynamické proměny firemního nákupu a s tím spojených nároků na nákupčí a manažery nákupu.

Napsal(a)

Nelze si nevšimnout, že svět firemního nákupu doslova pádí neuvěřitelně rychle dopředu. Dynamicky a rychle se vyvíjí nároky (přesněji řečeno – zvyšují se nároky) kladené na nákupní útvary a tím i potřebné znalosti a dovednosti nákupčích pro splnění těchto nároků. Zkusil jsem shrnout několik poznámek na toto téma. Mimo jiné i jako pomoc a inspiraci při výběru optimálního vzdělávání pro firemní nákupčí ve vazbě na nároky, které jsou na ně kladeny.

Firemní nákup spravuje velké finanční objemy peněz majitelů a akcionářů. Často se jedná o objemy vysoce převyšující polovinu všech firemních výdajů. To, jak budou tyto peníze využívat, zásadním způsobem ovlivňuje ekonomiku a celkové hospodaření firmy a rozhoduje o její konkurenceschopnosti.

Z toho plynou vysoké nároky na nákupní útvary:

 • rychlé přizpůsobení aktuálním potřebám firmy,
 • využívání vysoce efektivních postupů a metod, které vedou k optimálním podmínkám nákupu,
 • neustálý tlak na snižování vstupních nákladů,
 • rychlou, efektivní a pružnou spolupráci s ostatními útvary ve firmě,
 • zajištění těch nejlepších dodavatelů,
 • transparentnost postupů,
 • schopnost efektivně vyjednávat s různými typy dodavatelů a prodejců.

To se nedá zvládnout bez příslušných znalostí a dovedností, které se dají získat na kurzech a trénincích.

Klíčovým požadavkem na tyto kurzy je okamžitá využitelnost získaných poznatků v praxi,

Nároky na lektory vzdělávání nákupčích stoupají. Již nestačí mít načteno, nestačí mít vystudovány školy a kurzy a mít plnou zeď certifikátů a to nejlépe zahraničích, nebo mít zpracované prezentace v moderním grafickém hávu, ani nestačí mít prezentační schopnosti.

Z kurzů se postupně stávají  kombinace kurzu a workshopu s velmi aktivním zapojením účastníků, kde vlastní prezentace nehraji již tak významnou roli a mnohem větší úlohu hraje osobnost lektora a jeho schopnost zapojit účastníky do děje.

Od lektorů se požaduje:

 • vlastní úspěšná, doložitelná praxe ve firemním nákupu,
 • praktická zkušenost se vším co předává účastníkům kurzů,
 • přirozená schopnost vzájemné interakce s účastníky na dané téma,
 • schopnost potlačit své ego, hvězdy jsou účastníci, ne lektor,
 • přirozená improvizace a přizpůsobení průběhu kurzu aktuálním potřebám účastníků,
 • demonstrace všech znalostí a dovedností na skutečných příkladech, ne na připravených a nacvičených případových studiích,
 • schopnost na místě řešit konkrétní témata, problémy účastníků,
 • být náročný, otevřený, příjemný, srozumitelný, pokorný a mít k účastníkům kolegiální respekt a loajalitu.
 • plně se přizpůsobit potřebám účastníků,
 • vytvořit atmosféru sdílení a kooperace mezi účastníky.

Jen kombinací výše uvedených bodů lze zajistit, že kurzy připraví nákupčí a manažery nákupu schopné plnit vysoké nároky uvedené na začátku článku.

Přijďte si takový kurz vyzkoušet nebo si nechte připravit kurz na míru pro Váš nákupní tým přesně pro vaše konkrétní potřeby, kde můžeme otevřeně řešit všechna Vaše témata, aniž by poslouchal někdo nepovolaný.

Termíny otevřených kurzů naleznete zde.

Inspirační témata pro uzavřené firemní kurzy nalezenete zde.

Nebo mi prostě jen zavolejte a poptejte se na možnosti.

Těším se na Vás a rád Vás provedu všemi zákrutami světa firemního nákupu

Karel Otýs

Pro psaní komentářů se přihlašte