neděle, 04 únor 2018 11:44

Proč jsem dlouho nic nenapsal na blog - přednost měly firemní kurzy

Napsal(a)

Pravidelní čtenáři (a mnozí mně na to i upozornili) si jistě všimli pauzy v publikování na blogu. Ujišťuji Vás, že i já jsem si všiml a nejsem za to rád.

Důvodem je především vytíženost firemními kurzy. V minulých měsících jsem zaznamenal až skokové zvýšení zájmu o firemní kurzy zaměřené na praktické implementace nákupních znalostí a dovedností.

Když k tomu přidám skutečnost, že každý, opravdu každý kurz připravuji přesně na míru, tak prostě žádný čas na publikaci nezůstal. Budu se snažit to napravit, i když pohled do kalendáře ukazuje, že zájem o firemní kurzy nepolevuje.

Napadlo mi, že by bylo pro inspiraci ostatním zajímavé pospat, jak takový firemní kurz společně s klientem připravuji a jak probíhá. Podle slov zadavatelů i účastníků již realizovaných kurzů se totiž dost liší od jiných firemních kurzů pro nákup i obchod. Což nemohu posoudit, protože sám na kurzy nechodím.

Kurz na míru v tomto případě není jen fráze pro odůvodnění vyšší ceny. Obě strany, zadavatel, účastníci i já musí odvést velký díl práce ještě před realizací kurzu. Jedná se spíše o vzdělávací projekt než kurz. Proto také důsledně odmítám používat slovo školení.

Přípravná fáze

Nejprve probíhá intenzivní diskuse o preferencích zadavatele, o cílech, obsahu i skutečných potřebách týmu, o tom v čem se potřebuje posunout zlepšit a hledáme způsoby jak. Osobně, telefonicky, emailem.

Následně zpracováváme společně data, informace a průběh procesu nákupu zadavatele a to velmi podrobně a znovu je podle nich aktualizován obsah, cíle a forma kurzu. Stává se, že na základě analýzy dat a procesu se mění původní zadání.

Současně jsou zapojeni budoucí účastníci a to vyplněním velmi podrobného dotazníku s informacemi o jejich práci, pohledu na nákup, úrovně znalost, preferencí, očekávání a uvedení situací, které potřebují řešit.  Bývají to informace až na dvě stránky i  více  od jednoho účastníka. Všechny tyto informace jsou následně z mé strany podrobně analyzovány a využity k přesnému zacílení kurzu a implementaci skutečných potřeb.

Ve finále je připraven finální program, obsah i forma. S touto fází je vhodné začít měsíc před kurzem, aby byl dostatek času na přípravu pro všechny.

Tato příprava je zárukou, že na kurzu nebude žádná nepotřebná teorie a poučky, a bude zaměřen přesně na skutečné potřeby zadavatele s definováním cíle kurzu.

Průběh kurzu

Na kurzu mají účastníci k dispozici osnovu kurzu s uvedením klíčových bodů. Záměrně nedávám vytištěné podrobné materiály (ty zasílám po skončení kurzu). Důvodem je soustředění pozornosti na naši komunikaci a ne studium podrobných materiálů. Ze stejného důvodu minimalizujeme využití promítání prezentací a spíše využíváme fixy a flipchart. Tento způsob se ukazuje pro zafixování znalostí a dovedností jako nejlepší a také účastníky mnohem více baví.

Kurz má vždy dvě části (platí pro jednorázové kurzy i nákupní akademie). První je znalostní základ a druhou je implementační workshop pro aplikaci získaných znalostí do praxe. Je to forma náročná pro lektora, ale hlavně pro účastníky, kdy nejsou pro ně hluchá místa. Občas se nám stává, že musíme program trochu zkrátit, pro náročnost jeho průběhu. Nicméně všichni známe pořekadlo „ těžko na cvičišti, lehko na bojišti“.

Výstupem kurz je vždy praktická aplikace. Její míra záleží na preferencích zadavatele, délce kurzu a zapojení účastníků. Rozsah je od definování postupů v diskusi, přes jejich popis až po tvorbu konkrétních postupů. S kurzu tedy každý odchází s tím, co konkrétně ve své práci změní a jaké příležitosti využije.

Po skončení kurzu

Po skončení kurzu proběhne zaslání podrobných materiálů a opis všeho co bylo na kurzu probíráno a kresleno na flipchart. Účastníci se během kurzu tudíž mohou maximálně soustředit na diskusi a ne na opisování z flipu či promítání.

Pro zadavatele je vypracována závěrečná zpráva ze zpětné vazby pohledem lektora a doporučeními pro dalších rozvoj procesů a týmu.

Proč to všechno

Zkušenosti potvrzují, že tento způsob realizace vzdělávání na jedné straně je náročnější pro všechny a investice do něj je vyšší než do běžného kurzu, na druhé straně užitek pro zadavatele je výrazně větší.

Proto to jinak již nedělám. Prioritní není pro mě  soutěž o co nejnižší cenu kurzu, ale o co největší užitek pro zadavatele.

Právě výše uvedená změna nastartovala zvýšení zájmu o kurzy. Vysvětluji si to z reakcí zadavatelů, že podobný styl realizace kurzů není zatím obvyklý. Je však jedinou možnou cestou.

Z popsané formy kurzů vyplývá, že se jedná o více denní programu od 2 dnů až po 8 denní komplexní program.

Zeptejte se na možnost realizace podobných kurzů u Vás

Zkuste i Vy poptat podobný kurz a včas si zajistit podzimní termín.

Inspirační témata kurzů naleznete v sekci firemní kurzy. Je to jen inspirace, nestíhám doplňovat další formy, které vznikly ve spolupráci se zadavateli.

Pokud preferujete účast na otevřených kurzech, tak se podívejte na nově vyhlášené v Praze od března 2018 a můžete se hned zaregistrovat. Pro Vás, kteří jste na mých kurzech již byly, uvádím informaci, že kurzy jsou kompletně přepracované a toto je jejich premiéra. 

Nově jsem zařadil i kurzy pro obchodníky jako otevřené. Doposud jsem je realizoval jen jako firemní.

Těším se na setkání na firemním kurzu u Vás ve firmě nebo na otevřeném kurzu v Praze v Klimentské.

Karel Otýs

Naposledy změněno čtvrtek, 08 únor 2018 06:44
Pro psaní komentářů se přihlašte