pondělí, 14 listopad 2016 10:56

Jaké bylo eBF 2016?

Napsal(a)

Odpověď je jednoduchá. Nejlepší jaké jsem zažil. Myslím, že jezdím od roku 2009.

Letošní eBF jednoznačně potvrdilo, že je nejen nejlepší, ale dnes již i největší nákupní konferencí v ČR a na Slovensku. Ostatní se drží v uctivé vzdálenosti.

Osobně mohu soudit jen na základě programu, osobní účasti na části programu a odezvy kolegů účastnících se jiných bodů programu. Snažím se vždy soudit dle prospěchu pro práci nákupčích, nejen podle dobrého pocitu. Ten je často zavádějící. Viděl jsem na jiných akcích řadu skvělých vystoupení, z nichž měla řada účastníků skvělý pocit, moc se jim to líbilo. Ale dotaz, co konkrétně to přinese pro jejich praxi a co použijí, nedokázali odpovědět. Na eBF s odpovědí na takovou otázku opravdu není problém.

Zkusme tedy projít jednotlivé faktory, které rozhodují o úspěšnosti konference.

Velká pestrost programu.

Celkem 5 sálů umožňuje vždy volbu mezi 5 tématy. To žádná jiná akce nenabízí. Pokud program rozdělíme mezi firemní a veřejný sektor, tak pořád máme pro každého tři místa, mezi kterými lze vybírat. A každé místo nabízí něco jiného. Prezentace praktických zkušeností řečníků, příklady konkrétních nákupních případů, trénink práce s některým z elektronických nákupních nástrojů, workshop ve velkém sále. A pokud si přeci jen zrovna nevyberete, je zde ještě jedna scéna, předsálí a společné prostory, kde se odehrávají živé diskuse v malých skupinkách.

Takto široký program a více míst klade jistě velké nároky na organizátory. Je třeba zajistit vyváženost programu, aby se účastníci rozložili rovnoměrně a sladit harmonogramy jednotlivých sálů, aby účastníci stačili přecházet mezi sály a stihli vystoupení, která chtějí vidět v čase jaký je plánován, a aby například nedocházelo k návalu o přestávkách.

Vše klapalo jak má a nezaznamenal jsem žádný problém. Snad jen dost velký nával na obědě, ale to souvisí spíše s kapacitou hotelu a navíc to není podstatné.

Kvalita řečníků a jejich vystoupení.

Řečníků bylo určitě několik desítek a je obtížné udržet dostatečnou kvalitu u všech. Řekl bych, že až na malé výjimky zde měl organizátor šťastnou ruku.

Co oceňuji hodně, že opět na malé výjimky z vystoupení vymizelo rozsáhlé představování firmy, které v minulých ročnících někdy zabralo i více než polovinu času vystoupení. Informace o firmách lze zjistit kdykoliv na internetu a tak postačuje jen informace v souvislosti s tématem.  Hned je čas lépe využit, a vystoupení jsou dynamičtější a obsažnější.

Nemohu si ovšem odpustit dvě poznámky na adresu organizátorů ohledně výběru řečníků. Podle mého vnímání vede sílící snaha o mezinárodní rámec k účasti zahraničních řečníků, kteří nemají českému nákupnímu trhu co přinést. Sportovní terminologií by se dalo říct, že někteří přijeli spíše z druhé ligy a chtějí poučovat extraligu. Navíc jejich vystoupení mají opravdu charakter poučování a sdílení. Snad by stálo za to držet se hesla, že méně je více a preferovat kvalitu nad kvantitou.

A druhá poznámka směřuje opět k řečníkům. Znovu se potvrdilo, že být kvalitním manažerem nákupu automaticky neznamená být kvalitním řečníkem s uměním zaujmout. Občas se objevil nějaký uspavač či uspavačka hadů. Ale tak si člověk alespoň chvíli v náročném programu zdříml J.

Znovu se potvrdilo, že nezbytnou práce každého nákupčího či manažera nákupu je umění prodat svou práci a umění prezentovat.

Nicméně to není kritika, jen konstatování s vědomím náročnosti organizace při jejím neustálém růstu. S tím souvisí další bod.

Velikost konference, rostoucí počet účastníků.

Letošní ročník přesáhl číslo 400 účastníků. To je opravdu hodně a zdá se, že organizátoři narazili na limity stávajících prostor. Zároveň se tak velký počet účastníků přestává snoubit s filosofií konference, která ji činí tak přitažlivou. To je diskuse, workshopy, řešení příkladů a celkově jakási blízkost účastníků k sobě. Podle mého názoru je třeba radikálnější krok a rozhodnutí o dalším směřování eBF. Jednou z cest je stálý růst a stát se mamutí konferencí jako některé jiné, kde se ztratí výše uvedené faktory, nebo udělá něco – odbočku, změnu a zachová si svůj charakter.

Cesta dalšího růstu ve stávajícím formátu není podle mě tou nejšťastnější, zvláště když máme jeden příklad, jak to může dopadnout. Jistá konference se sice takto stala velkou, ale zbytnělou prezentací vystoupení reklamních partnerů mající k praktické potřebě běžného účastníků daleko. Na prvním místě je byznys a pak teprve potřeby účastníků. Tak to bych EBF opravdu nepřál.

Jako lepší cestu vidím například rozdělení na dvě akce – firemní sektor a veřejný sektor. Nebo zachování hlavní scény jako prezentační pro vystoupení řečníků a rozptýlit workshopové a diskusní scény.  Případně možné rozložení na dva termíny v roce, tematicky zaměřené. Jojo zvenku se to dobře radí J.

Doprovodný program.

Již tradiční a nedílná součást – akce na Stodolní byla doplněna po loňské premiéře opět o výstavu SPOLU a také další program. To lze jen ocenit. Akce tak není jen konferencí, ale třídenním setkáním nákupčích, kteří se poznají i jinak než pracovně. To, že organizátoři nazvali letošní ročník festivalem nákupu je přesné vystižení atmosféry.

Odbornost a kvalita témat.

Na tématech je rozhodně vidět změna, výrazný posun k potřebám nákupčích a jejich praktické uchopitelnosti. Samotný výběr témat není však samospasitelný. Hodně záleží, jak je uchopí řečníci a co s ním provedou. Je jasné, že není v silách organizátora při desítkách řečníků vše ohlídat a občas některý řečník opravdu „ujede jinam“. Je to škoda a jistě existují řešení, která povedou k prevenci těchto případů. Jedním z osvědčených postupů je institut odborného garanta či garantů, kteří nejenom, že se podílí na tvorbě programu, ale hlavně projdou jejich rukama a pohledem jejich očí všechny materiály vystupujících. A mají možnost je vrátit, nechat upravit a zvýšit tím odbornou úroveň vystoupení. Tím omezit lidovou tvořivost.  Jednou z cest je také jednotná šablona a struktura prezentace, kterou musí všichni dodržet. Tím se mimochodem zcela eliminuje již zmíněný nešvar nadměrné propagace firmy vystupujícího, jako identifikace stačí malé logo v rohu prezentace). A materiály jsou pro všechny přehlednější. Tak tolik několik dobrých rad zvenku organizátorům, snad mi to prominou J.

Co stojí za zmínku.

Výše jsem zmínil slabší vystoupení, ale za zaznamenání stojí a to tentokrát jmenovitě i opačné zážitky. Vystoupení, která vyčnívají z řady ať už kvalitou, formou, komunikací s účastníky či jinak pozitivně.

Skvělý Martin Zelinka vystihl jeden z klíčových faktorů jednání s  monopolním dodavatelem a to je vztah a způsob jednání založený na poznání osobnostního profilu dodavatele, ale i například interního klienta. Je to faktor, který je často v praxi okleštěné procesy a nedostatkem času opomíjen. Podáno srozumitelně a každý se v příkladu jistě našel.

Neviděl jsem vše. Viděl jsem však jedno z vystoupení Honzy Vaška. Plné energie, nadšení, odbornosti, případových studií. Vynikající řečník. Víc není potřeba dodávat.

A něco také z Praktik arény. Příklady e-aukcí na služby. Zaujala Žaneta Vébrová z Korada. Nejen odborností a kvalitou přípravy a provedení náročné e-aukce na mezinárodní dopravu. Takových nákupců je více. Mně osobně zaujala přirozeným projevem, zaznamenal jsem i mírnou nervozitu (z vlastní zkušenosti vám, jak může být prospěšná), která byla rozhodně ku prospěchu a přidala vystoupení na autentičnosti. Žaneta působila prostě jako jeden z nákupčích a vystoupení bylo přesně z těch, o kterých si člověk řekne „to musím co nejdřív zkusit“. Blízké praxi a přirozené.

A snad ještě jedno vystoupení stojí za zaznamenání. KPI a Tomáš Vejt z Plzeňského prazdroje. Publikum si získal srozumitelností a jednoduchostí vysvětlení KPI v noncore nákupu. Na rozdíl od řady jiných vysoce postavených manažerů nákupu Tomáš stále neztrácí schopnost mluvit „normálně“ Snad jen těch anglicismů by mohlo být méně, ale to je zaprvé jen můj dojem (plynoucí možná z mých chabých znalostí angličtiny J) a za druhé chápu ovlivnění způsobu komunikace mezinárodním prostředím firmy. Na kvalitě a přínosu to rozhodně neubralo.

Shrnutí.

Viděl jsem jen část, což mi mrzí, protože v některých časech bych se býval raději rozdvojil či roztrojil a bylo těžké se rozhodnout co preferovat. Tím nás vlastně organizátoři tak trochu učí umění určit si preference J.

Viděl jsem se s řadou kolegů a přátel z nákupu, s kterými se jinak nevidíme, i když to máme třeba jen „přes kopec“. Za to také patří organizátorům dík, že nás všechny svolají jedno za rok do houfu J.

A také jsem si odnesl spoustu poznámek a inspirace pro svou práci

Tak to bylo letošní eBF. Obzvláště povedené.

Pozoroval, poslouchal a subjektivně zapsal Karel Otýs

Více z této kategorie: « Purchase Management Forum 2016
Pro psaní komentářů se přihlašte