Efektivní a výkonný proces nákupu závisí nejen na nákupních znalostech a dovednostech nákupců, ale také na nastavení pravidel procesu a komunikaci zainteresovaných útvarů. Přijďte se naučit jak nastavit, využít a vykonávat optimální mix všech těchto faktorů pro splnění cílů nákupu v souladu s cíli celé firmy.

Datum konání 26.3.2018 09:00
Konec 26.3.2018 16:00
Kapacita 8
Cena pro jednotlivce 4 900 Kč
Místo konání Pronájem Klimentská
4 900 Kč 8

Přijďte se stát úspěšnějším nákupním vyjednavačem a zlepšete tak výsledky svých jednání s dodavateli. Ve vyjednávání nestačí jen znát, klíčové je umět znalosti a dovednosti používat. To vše nejde bez výborné přípravy a výběru té optimální strategie.

Datum konání 9.4.2018 09:00
Konec 9.4.2018 16:00
Kapacita 8
Cena pro jednotlivce 4 900 Kč
Místo konání Pronájem Klimentská
4 900 Kč 6

Intenzivní video trénink Vám přinese prožitek z vyjednávání s využitím výhradně Vašich vlastních vyjednávacích situací a připraví Vás na skutečná jednání s dodavateli.

Zkušený lektor ze zkušeností z nákupu i obchodu a znalostí vyjednávacích technik dodavatelů Vás vystaví situacím, které v praxi reálně nastávají. Společně s lektorem a reflektujícím týmem podrobně analyzujete Váš vyjednávací styl a postup a odnesete si cenná doporučení do praxi.

Datum konání 16.4.2018 09:00
Konec 16.4.2018 16:00
Kapacita 8
Cena pro jednotlivce 4 900 Kč
Místo konání Pronájem Klimentská
4 900 Kč 7

Nákupní útvar spravuje značnou část firemních externích výdajů. Kvalita práce nákupců a nastavení celého nákupního procesu ovlivňuje zásadním způsobem vstupní náklady a tím i ziskovost firmy. Zjistěte způsoby a postupy jak může nákup využitím znalostí trhu a optimalizací spolupráce s dodavateli i interními partnery ovlivnit hospodaření firmy.

Datum konání 23.4.2018 09:00
Konec 23.4.2018 16:00
Kapacita 8
Cena pro jednotlivce 4 900 Kč
Místo konání Pronájem Klimentská
4 900 Kč 7

Výběr správného dodavatele a dodacích podmínek má klíčový význam pro úspěch celé firmy. Přijďte se zlepšit v umění vybrat toho nejlepšího dodavatele s optimálními dodacími podmínkami. Poznejte v praxi osvědčené postupy pro výběr těch nejlepších dodavatelů.

Datum konání 14.5.2018 09:00
Konec 14.5.2018 16:00
Kapacita 8
Cena pro jednotlivce 4 900 Kč
Místo konání Pronájem Klimentská
4 900 Kč 7

Kurz je zaměřen na obchod mezi firmami – tzv. B2B obchod a to jeho aktuální potřeby.

Moderní technologie, snadný přístup k informacím, zdokonalování nákupních procesů, rostoucí role profese nákupčí, důraz na optimalizaci zadání  ještě před výběrem dodavatele, nové rozdělení kompetencí mezi profesemi a další změny.

 To vše vyvolává radikální změnu nákupního chování a rozhodování firemních zákazníků.

Většina obchodníků však využívá obchodní postupy a metodiky mající původ v minulém století, kdy byla v B2B obchodu zcela jiná situace. Tyto postupy přestávají být úspěšné a vyvolávají v obchodnících nejistotu ohledně opravdu účinných obchodních postupů.

Přijďte získat zcela novou sadu znalostí a dovedností, bez kterých se nadále neobejde žádný B2B obchodník a naučte se okamžitě aplikovat získané zanlosti v praxi.

Z důvodu důrazu na implementaci do praxe a praktická cvičení je doba trvání kurzu 2 dny s odstupem 1 týdne.

 

Datum konání 28.5.2018 09:00
Konec 29.5.2018 16:00
Kapacita 8
Cena pro jednotlivce 11 800 Kč
Místo konání Pronájem Klimentská
11 800 Kč 8

Kurz je zaměřen vyjednávací dovednosti pro obchod mezi firmami – tzv. B2B obchod a to jeho aktuální potřeby.

Moderní technologie, snadný přístup k informacím, zdokonalování nákupních procesů, rostoucí role profese nákupčí, důraz na optimalizaci zadání  ještě před výběrem dodavatele, nové rozdělení kompetencí mezi profesemi a další změny.

 To vše vyvolává radikální změnu nákupního chování a rozhodování firemních zákazníků a z toho vyplývající postup při vyjednávání.

Většina obchodníků však využívá vyjednávací postupy mající původ v minulém století, kdy byla v B2B obchodu zcela jiná situace. Tyto postupy přestávají být úspěšné a vyvolávají v obchodnících nejistotu ohledně opravdu účinných vyjednávacích postupů.

Přijďte získat zcela novou sadu vyjednávacích znalostí a dovedností, bez kterých se nadále neobejde žádný B2B obchodník a naučte se okamžitě aplikovat získané znalosti v praxi.

Z důvodu důrazu tréning vyjednávání na situacích účastníků je doba trvání kurzu 2 dny s odstupem 2 týdnů pro přípravu situací.

Datum konání 11.6.2018 09:00
Konec 25.6.2018 16:00
Kapacita 8
Cena pro jednotlivce 11 800 Kč
Místo konání Pronájem Klimentská
11 800 Kč 7