Význam spolupráce mezi nákupem a jeho partnery ve firmě neustále roste. Kvalita, efektivita a výsledek nákupu závisí na tom jak útvary spolupracují, jak je tvořeno zadání, kolik je na nákup času a jaká pravidla platí a jak se respektují.

Přijďte se naučit jak využít spolupráci uvnitř firmy pro co nejlepší výsledek nákupu v souladu s cíli firmy.

Odstraňte zbytečné bariéry uvnitř společnosti pro Váš lepší nákup.

Datum konání 25.9.2018 09:00
Konec 25.9.2018 16:00
Kapacita 8
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
Místo konání Pronájem Klimentská
5 900 Kč 7

Kurz zahrnuje 5 dnů intenzivního vzdělávacího programu po kterém je každý absolvent schopen začít plnohodnotně vykonávat práci nákupce.

Zahrnuje všechny znalosti, dovednosti a činnosti, aktuální a budoucí trendy, které každý nákupce bez ohledu na obor působení, funkci v nákupu či charakter své práce potřebuje nezbytně znát a umět používat v praxi.

Přijďte se stát skutečným profesionálem v nákupu.

Datum konání 25.9.2018 09:00
Konec 27.11.2018 16:00
Kapacita 8
Cena pro jednotlivce 24 900 Kč
Místo konání Pronájem Klimentská
24 900 Kč 8

Během jednoho dne získáte to nejlepší praktické know – how pro dosahování nákupních úspor, pro optimalizaci nejen cen, ale také všech nákladů, které nákup svou činností ovlivňuje a také jak zapojit do programu úspor profese a útvary, které tvoří pro nákup zadání a tak přímo ovlivňují jeho možnosti na trhu dodavatelů.

Datum konání 2.10.2018 09:00
Konec 2.10.2018 17:00
Kapacita Neomezeně
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
5 900 Kč

Role firemního nákupu a nákupčích a jejich vliv na nákupní rozhodování roste a sílí. Každý B2B obchodník se stále více setkává a jedná s firemními nákupčími. Umět komunikovat a jednat s firemním nákupem, znát jejich uvažování, preference, postupy se stává nezbytnou součástí úspěchu v obchodu. A že je jednání a uvažování nákupu jiné než ostatních profesí u zákazníka je více než zřejmé.

Kurz Vás naučí „jak na firemní nákupčí“, abyste z nich neměli obavy, ani je nepodceňovali, ale věděli na základě poznání jejich cílů, preferencí, potřeb jak s nimi úspěšně jednat a komunikovat. Toto je dnes klíč k úspěšnému B2B obchodu. A nejlépe se učit od člověka, který toto prostředí perfektně zná a zároveň umí efektivně a srozumitelně ukázat a naučit jak se v něm pohybovat.

Datum konání 5.10.2018 09:00
Konec 5.10.2018 16:00
Kapacita 8
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
Místo konání Pronájem Klimentská
5 900 Kč 8

Kurz zahrnuje 4 dny intenzivního vzdělávacího programu pro všechny B2B obchodníky a prodejce.

Zahrnuje všechny znalosti, dovednosti a činnosti, aktuální a budoucí trendy, které každý B2B obchodník bez ohledu na obor působení, funkci v obchodu či charakter své práce v obchodu potřebuje nezbytně znát a umět používat v praxi.

Datum konání 5.10.2018 09:00
Konec 20.11.2018 16:00
Kapacita 8
Cena pro jednotlivce 19 900 Kč
Místo konání Pronájem Klimentská
19 900 Kč 8

Znalosti a dovednosti  jak vytvořit tu správnou strategii a jaké k ní použít nástroje jsou základem úspěšného nákupu. 

Přijďte se naučit jak tyto činnosti úspěšně vykonávat ve Vašich podmínkách. 

Činnosti strategického nákupu musí dělat každá firma, která nakupuje od svých dodavatelů. Liší se jen tím, kdo je dělá a v jakém rozsahu. 

Datum konání 9.10.2018 09:00
Konec 9.10.2018 16:00
Kapacita 8
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
Místo konání Pronájem Klimentská
5 900 Kč 8

Komunikace a vyjednávání s firemním nákupem se neustále vyvíjí, jak roste role a kompetence firemních nákupčích ve firmách. Nákupčí jsou stále zdatnější vyjednavači a pokud chce být B2B obchodník úspěšný musí vědět jak s nimi efektivně a úspěšně vyjednávat, jak taktiky, postupy, strategie použít a kterým se raději vyhnout a také jak se připravit.

Kurz Vás naučí „jak úspěšně vyjednávat s firemními nákupčími“, jak pochopit a využít jejich roli v nákupním rozhodování při vyjednávání. A nejlépe je učit se od člověka, který toto prostředí perfektně zná a zároveň umí efektivně a srozumitelně ukázat a naučit jak se v něm pohybovat.

Datum konání 18.10.2018 09:00
Konec 18.10.2018 16:00
Kapacita 8
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
Místo konání Pronájem Klimentská
5 900 Kč 8

Operativní činnosti v nákupu jsou mnohdy neprávem podceňované. Přitom mají zásadní vliv na včasné zajištění materiálu a chod výroby.

Přijďte se naučit dát operativní nákupním činnostem respekt a uznání a jak je plnohodnotně začlenit do dalších procesů ve firmě. Ukážeme Vám, co vše je nutné udělat a to krok za krokem.

Odpovíme na časté otázky jako je jak opravdu řídit zásoby, jaké úspory může generovat operativní nákup a také třeba jek měřit výkon operativního nákupu a jak výsledky číst a využít

Datum konání 23.10.2018 09:00
Konec 23.10.2018 16:00
Kapacita 8
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
Místo konání Pronájem Klimentská
5 900 Kč 5

Základem úspěchu ve vyjednávání je umět v praxi použít získané znalosti a dovednosti. A být připraven i na nejnáročnější situace a překvapení během jednání.

Intenzivní video trénink Vás pomocí  prožitku při simulaci vyjednávání a s využitím výhradně Vašich vlastních vyjednávacích situací připraví na skutečná i ta nejnáročnější jednání s firemním nákupem.

Společně s lektorem a reflektujícím týmem podrobně analyzujeme Váš vyjednávací styl a odnesete si cenná doporučení do praxe.

Datum konání 1.11.2018 09:00
Konec 1.11.2018 16:00
Kapacita 8
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
5 900 Kč 8

Každý nákupce vyjednává s dodavateli. O rámcové smlouvě, o cenách, o tom jak dodržet termín dodání, jak vyřešit reklamaci, o úrovni kvality, balení, dopravě, o technickém řešení.

Znát základy vyjednávání s dodavateli je nebytnost, bez které nelze práci nákupce kvalitně vykonávat.

Přijďte se naučit nezbytným základům vyjednávání pro Vaši každodenní práci na jakékoliv pozici v nákupu.

Přijďte si vytvořit své osobní vyjednávací menu, které se stane Vaši jednoduchou a přitom účinnou pomůckou a zlepší Vaše výsledky ve vyjednávání.

Datum konání 13.11.2018 09:00
Konec 13.11.2018 16:00
Kapacita 8
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
Místo konání Pronájem Klimentská
5 900 Kč 7

Cenové jednání je jednoznačně jednou z nejtěžších disciplín pro B2B obchodníky. Má rozličné formy od nabídek ceny do poptávek a následném cenovém tlaku zákazníků, přes e-aukce, velmi tvrdá cenová jednání za situace, kdy je vše ostatní dohodnuto až po jednání o celkových nákladech obchodu, kam se zahrnují i náklady na mimo cenové faktory a třeba i formy jako last call, omezený rozpočet, cílová cena.

Cenová jednání se stávají doménou firemních nákupčích, kteří umí být velmi tvrdí a vynalézaví ve vytváření cenového tlaku. Uspěje jen výborně připravený obchodník se znalostí všech forem a možností cenových jednání a znalostí triků, postupů a uvažování firemního nákupu i dalších profesí podílejících se na nákupním rozhodnutí.

Kompaktní a okamžitě v praxi využitelné know-how se naučíte ve specializovaném kurzu zaměřeném výhradně na cenovou linii vyjednávání.

Datum konání 20.11.2018 09:00
Konec 20.11.2018 16:00
Kapacita 8
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
Místo konání Pronájem Klimentská
5 900 Kč 8

Základem úspěchu ve vyjednávání je umět v praxi použít získané znalosti a dovednosti. A být připraven i na nejnáročnější situace a překvapení během jednání.

Intenzivní video trénink Vás pomocí  prožitku při simulaci vyjednávání a s využitím výhradně Vašich vlastních vyjednávacích situací připraví na skutečná i ta nejnáročnější jednání s dodavateli.

Společně s lektorem a reflektujícím týmem podrobně analyzujeme Váš vyjednávací styl a odnesete si cenná doporučení do praxe.

Datum konání 27.11.2018 09:00
Konec 27.11.2018 16:00
Kapacita 8
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
Místo konání Pronájem Klimentská
5 900 Kč 8