Kdy zvolit audit nákupního procesu

Audit nákupního procesu je nástroj, který poskytne vedení firmy kvalifikovanou informaci o tom, jakým způsobem je prováděn nákup.

Podrobný audit celého procesu nákupu s písemným výstupem. Může být jako pokračování workshopů nebo může následovat rovnou po úvodní identifikační schůzce. Obě možnosti se pak liší časovou náročností.

Forma

Kompletní osobní mapování nákupního procesu. Rozhovory s jednotlivci, studium dokumentů, řízená diskuse, mapování průběhu nákupních případů.

Organizace, příprava, průběh

Předchází důkladná diskuse o zadání a cílech. Sestavuji podrobný postup a harmonogram s definicí potřebných podkladů.

Nezbytností je kontaktní osoby pro definování a předávání podkladů nutných pro audit.

Postup je strukturovaný a zadavatel má průběžný přehled o průběhu a dosavadních výstupech.

Harmonogram je možno po dohodě měnit na základě průběžných zjištění.

Problémy vyžadující okamžitá řešení jsou prezentovány ihned.

Výstup

Závěrečná zpráva obsahující zjištěná fakta, popis a zhodnocení všech součástí nákupního procesu, pravidel nákupu a jejich dodržování, práce s dodavateli, komoditních strategií, organizace práce a dalších parametrů nezbytných pro efektivní průběh nákupního procesu, které jsou součástí zadání auditu.

Samozřejmostí je závěrečná prezentace a vysvětlení zadavateli.

Cena

Cena je tvořena po vzájemné dohodě formou denní sazby nebo pevnou cenou za provedení auditu, zpracování závěrečné zprávy a její prezentace zadavateli.