Kdy zvolit diagnostiku nákupního procesu - příklady

Nejste-li spokojeni s výkonností svého nákupního procesu.

Existují-li problémy v interní komunikaci a kvalitě, formě a termínech podkladů předávaných mezi jednotlivými útvary podílejícími se na nákupním procesu.

Připravujete-li novou nákupní směrnici.

Další důvody směřující k optimálnímu nastavení průběhu nákupního procesu a komunikace během něj.

Forma

Workshopy s útvary podílejícími se na nákupním procesu.

Workshopy jsou většinou časově v rámci délky běžné porady, a jsou velmi intenzivní.

Organizace, příprava, průběh

Zúčastní se zástupci útvarů, které se podílí na nákupním procesu a to nejprve v oddělených workshopech a následně společně.

Pracuje se s názory útvarů a závěry vychází z nich. Tím se liší tato forma od auditu nákupního procesu, kde jde čistě o má zjištění tzv. na vlastní oči a uši.

Diagnostika bývá vhodným předstupněm auditu nákupního procesu, který se tím zefektivňuje a zrychluje.

Výstup

Výstupem je závěrečná zpráva jejíž obsahem je:

Shrnutí názorů a identifikace krizových míst, poruch v komunikaci, problémů, chyb v předávání informací a další příčiny nedostačené výkonnosti či problémů v nákupním procesu. Vše pohledem zástupců útvarů.

Návrh řešení, soupis nutných, kroků, opatření a jejich harmonogramu.

Cena

Cena je tvořena po vzájemné dohodě formou denní sazby nebo pevnou cenou za provedení diagnostiky, zpracování závěrečné zprávy a její prezentace zadavateli.