Individuální forma rozvoje pro nákupce i nákupní manažery. Slouží pro zvyšování výkonnosti

a další osobní a odborný rozvoj koučovaného.

Není to školení, je to cesta k využití Vašeho osobního potenciálu ve Vaší práci v nákupu.

Na základě úvodního rozhovoru, identifikace potřeb a Vašich preferencí sestavím plán koučování, který pak po odsouhlasení budeme realizovat.

Koučování probíhá formou osobních schůzek o dohodnuté délce, s případným doplněním telefonickými nebo emailovými konzultacemi.

Koučování je také vhodné v situaci, kdy stojíte ve Vaší nákupní práci před novou výzvou, úkolem, možností přechodu na jinou pozici. V takovém případě mohu být Vaším průvodcem při Vašem rozhodování či realizaci.

Místem koučování může být Vaše pracoviště, nebo můžeme společně vybrat jiné místo.